Arriva Slovensko

Zmeny CP PAL od 1.4.2017

20. 03. 2017
SÚPIS ZMIEN v cestovných poriadkoch pravidelných autobusových liniek ARRIVA Nové Zámky, akciová spoločnosť
s platnosťou od 1. apríla 2017

401401 Komárno – Hurbanovo - Pribeta
spoj č.16 - úprava odchodu zo 7:05 hod. na 7:00 hod.

402407 Levice – Žemberovce - Dudince
spoj č.27 - úprava odchodu na 12:05 hod.(prípoj na linku 402404 s.č.18 – obsluha obce Pečenice)

402414 Levice – Zbrojníky - Želiezovce
spoj č.02 - doplnený časový údaj v TČ 6
spoj č.08 - doplnený časový údaj v TČ 5
spoj č.52 - doplnená poznámka na výstup

402417 Levice – Vráble - Nitra
spoj č.07 - úprava odchodu na 14:05 hod. a úprava medzičasov na spoji
spoj č.12 - úprava medzičasov
spoj č.14 - úprava medzičasov

402463 Šahy – Slatina – Dudince - Plášťovce
spoj č.08 - zrušená zachádzka do osady Plášťovce,Iskorňa(nevyhovujúca komunikácia a nízka frekvencia cestujúcich)
spoj č.10 - zrušená zachádzka do osady Plášťovce,Iskorňa(nevyhovujúca komunikácia a nízka frekvencia cestujúcich)
spoj č.27 - zrušená zachádzka do osady Plášťovce,Iskorňa(nevyhovujúca komunikácia a nízka frekvencia cestujúcich)

402468 Šahy – Dudince
spoj č. 37 - úprava odchodu na 15:00 hod. a úprava medzičasov

404 403 Nové Zámky – Palárikovo– Šaľa
zapracovaná nová zastávka Palárikovo, priemyselný park
spoj č.23 - úprava odchodu zo 5:30 hod, na 05:25 hod., zapracovaná čas. poloha Palárikovo, priemyselný park
spoj č.46 – zmena trasovania, zapracovaná čas. poloha Palárikovo, priemyselný park


401401 Komárno-Hurbanovo-Pribeta od 1.4.2017146.27 KB
402407 Levice-Žemberovce-Dudince 1.4.2017117.2 KB
402414 Levice-Zbrojníky-Želiezovce od 1.4.2017145.02 KB
402417 Levice-Vráble-Nitra od 1.4.2017111.95 KB
402463 Šahy-Plášťovce-Ipeľské Úľany od 1.4.2017116.29 KB
402468 Šahy-Dudince od 1.4.2017142.14 KB
404403 Nové Zámky-Palárikovo-Šaľa od 1.4.2017189.54 KB