Arriva Slovensko

Autoškola

Cenník kurzov autoškoly
Skupina Vek Cena kurzu
A116133 €
A do 25 kW18150 €
A nad 25 kW21183 €
T17216 €
B18399 €
B+A18532 €
B+T1858 €
C - rozšírenie z B18632 €
CE - rozšírenie z C18233 €
C+A21797 €
Preškolenie refer. Vodičov + T5 €
Preškolenie vodičov C,C1,D,D1 vybavených tachografmi10 €
Kurz povinnej základnej kvalifikácie podľa zákona č. 188/2009 Z.z. (35 hodinový)130 €

V Nových Zámkoch dňa 1. februára 2010

Prehľad a definície jednotlivých skupín vodičškých oprávnení: vodičské oprávnenia